Teambuilding Feinbrein - psychodiagnostisch centrum

'Niet of/of maar en/en'…

Een paar weken geleden mocht ik een teambuilding verzorgen voor een groep psychologen die voornamelijk onderzoek doen. Het doel van de dag was hen kennis te laten maken met hoe je met een systemische bril kunt kijken naar kinderen, jongeren en volwassenen om zo hun blik te verruimen. Ik liet ze ervaren hoe het voelt voor een kind wanneer de therapeut de ouders achter het kind visualiseert en hoe het voelt voor een kind als er oordeelloos naar de ouders wordt gekeken. Ze werkten ook met hun eigen systeem en konden ervaren dat dit invloed had op het gedrag van een kind. Kinderen voelen als er een leegte is bij de therapeut en hun aandacht gaat daar ook naartoe. Het gevolg is dat ze daardoor niet volledig gefocust zijn en dat beïnvloedt de resultaten. Tot slot deden we een oefening met het team rond grenzen en begrenzing. Daaruit bleek opnieuw hoe belangrijk het is om ordening te scheppen. Alle frustraties mochten er zijn en werden benoemd. Dat zorgde voor opluchting en stof om verder mee aan de slag te gaan. Dankbaar dat ik deze dag mocht begeleiden. 

Wens je met je team je blik te verruimen? Neem dan contact op via het contactformulier van mijn website. De teambuilding wordt afgestemd op jullie specifieke noden. Teambuildings kunnen ook op locatie worden verzorgd.

Van oud naar nieuw...