Wat kan een opstelling opleveren?

WAT KAN EEN OPSTELLING OPLEVEREN?

Algemeen zou je kunnen zeggen dat een opstelling altijd meer helderheid en inzicht oplevert in de problematiek die speelt. Dat kan gaan over het systeem van herkomst, jouw professionele leven, jouw relaties, ...

We zien vaak dat na een opstelling, de vraagsteller:

  • Meer rust en harmonie ervaart
  • Makkelijker relaties kan aangaan
  • Duidelijker een plaats kan innemen
  • Meer liefde en succes ervaart
  • Zich van een last bevrijd voelt
  • Meer los is van gevoelens van angst of depressie
  • Nieuwe mogelijkheden en oplossingen kan zien
  • Lichter en vrijer kan leven

Wanneer je een kant en klare oplossing verwacht kan het zijn dat je ontgoocheld bent. Opstellingen creëren ruimte en in die ruimte vindt heling plaats. Het vraagt tijd en soms zijn er meerdere opstellingen nodig. 

Wanneer mensen naar de apotheek gaan voor pijn of koorts krijgen ze een pilletje. Het pilletje verlicht dan de symptomen, maar meestal niet de onderliggende oorzaak. Bij opstellingen gaan we net die onderliggende oorzaak gaan opzoeken, gaan we kijken wat in de onderstroom zorgt voor verstoringen. We werken met deelstapjes, met een eerste beweging waarbij het lichaam integratietijd nodig heeft om daarna een volgende beweging te maken. Daardoor kan heling ontstaan en kunnen de symptomen op termijn verminderen of verdwijnen. 


Teambuilding Feinbrein - psychodiagnostisch centrum