'Ze zocht in haar partner haar broertje...'

ZE ZOCHT IN HAAR PARTNER HAAR BROERTJE…

Ze kwam met de vraag hoe het toch kon dat haar relaties keer op keer na een periode van intense verbondenheid plots werden verbroken. Ze zocht in haar gedachten naar antwoorden maar kon die niet vinden.Tijdens een eerste sessie bekeken we haar genogram en stelden vast dat er veel breuken waren in haar familiesysteem. We werkten aan het vinden van haar eigen plek met haar ouders achter zich. Wanneer je je moeder volledig een plek in je hart kunt geven, sta je sterker. Dat is zichtbaar en voelbaar, en het bevordert gezonde relaties. Ze nam tijd om dit te integreren en kwam een paar weken later terug. Ik weet nog goed dat het voorgestelde moment niet lukte en bijna stelden we het uit. Maar iets in mij wist dat die sessie op dit welgekozen moment diende plaats te vinden.Om meer in contact te komen met haar eigen lichaam keerden we terug naar de tijd dat ze verbleef in de baarmoeder. Direct nadat ze haar plekje innam op het vloeranker, voelde ze een diep verdriet opkomen en begonnen de tranen te stromen. Er ontbrak iets, en dit was duidelijk voelbaar. Ze voelde zich zo alleen. De puzzelstukjes vielen op hun plaats. We legden een vloerankertje erbij, het was een jongetje. Na een fijne uitwisseling nam ze afscheid. "Jij bent dood en ik leef en vanaf nu zal ik het leven omarmen, zodat jouw dood niet voor niets is geweest. En ooit zien we elkaar terug." Er vloeiden nog meer tranen, maar deze keer waren het tranen van dankbaarheid.Ze stuurde me nog een e-mail: "Ik heb zoveel energie en kracht gevonden na onze laatste sessie. Daarna heb ik een heel weekend besteed aan de laatste module van ‘lichtlichaam ontwaken’, wat me naar heel andere dimensies bracht. Ik heb contact gemaakt met het zieltje dat ik heb losgelaten. Het is wonderbaarlijk mooi wat er dit weekend allemaal is gebeurd." D.R.Nu kan ze haar toekomstige partner ‘zien’ en hoeft ze niet meer op zoek te gaan naar haar broertje van toen. Nu kan ze in plaats van versmelten verbinden.

De Vrolijke Boomgaard
Hoe ga ik om met de kinderen van mijn nieuwe partner - bruikbare tips voor plusouders