Systemisch leren kijken naar gedrag van kinderen en jongeren

boy in green shirt holding red paper heart cutout on brown table
Omdat kinderen de toekomst zijn!

Ouders

Een kind is loyaal aan zijn ouders. Wanneer je de ouders achter het kind visualiseert dan ontstaat er rust bij het kind. Wanneer het kind om de één of andere reden kwaad is op één van de ouders kan je als leerkracht of begeleider die ouders even in je hart nemen. Dan kan het kind zonder zich schuldig te voelen zijn kwaadheid ventileren. Rekening houden met hoe je over een kind en zijn ouders denkt is heel belangrijk. Die gedachten worden gevoeld en beïnvloeden het gedrag.

Tijdens de workshop laten we jullie dit ervaren. Je krijgt tal van tips en tools mee die zorgen voor meer rust bij jou, het kind en/of de klasgroep.


Moeilijk gedrag 

Tijdens standaard mini-opstellingen leren we jullie hoe je met moeilijk gedrag kan omgaan. We leren jullie een aantal formats zodat je die ook nadien met collega's kan toepassen. Je krijgt inzichten in het systemische gedachtengoed die toepasbaar zijn in de klas.

Tijdens de workshop laten we jullie kennis maken met mini-opstellingen die ook inzetbaar zijn in het team.


Opvolging

Een tweetal maanden na de workshop wordt er een terugkoppelingsmoment voorzien. Tijdens dit moment reflecteren we over hoe het loopt en worden jullie vragen onder de loep genomen.

Een workshop met opvolging zodat het aangebrachte kan geïntegreerd worden.