Bij een opstelling 'logopedische problemen' werken we met een vraag omtrent een logopedisch probleem: dyslexie, stotteren, taalachterstand, ...  We stellen het probleem op en ook het kind dat met het probleem worstelt. Daarna gaan we kijken als het kind iets voor iemand uit het systeem draagt (vb. een oma die niet kon lezen of schrijven), als het probleem een gevolg is van aandachtstekort en waar zijn of haar aandacht dan wel naartoe gaat (vb. bezig met een gestorven broertje of zus, met het verdriet van mama, ...). Ik ben als coach soms representant voor wat er opgesteld wordt en op die manier worden dynamieken en plekken zichtbaar. Wanneer alles en iedereen een plek krijgt en de dynamieken gezond worden kan er rust komen bij het kind en kan het zo maar zijn dat het probleem verdwijnt of zich in mindere mate manifesteert. Er komt rust, een veilig gevoel en vooral meer aandacht. En als er meer aandacht is wordt er meer opgenomen. 

We maken gebruik van vloerankers, poppetjes, voorwerpen, kristallen of andere materialen die aansluiten bij jouw interesseveld. 

Thema's: dyslexie, taalachterstand, stotteren, concentratieproblemen,...

Ook online kan een individuele sessie waardevol zijn. 

Deze opstellingen worden ook regelmatig ingepland met kleine groepjes en dus met echte representanten. Kijk hiervoor naar de opstellingen in kleine groepjes.

Tijd:  

We voorzien voor een eerste opstelling steeds anderhalf à twee uur. Voor vervolgopstellingen is anderhalf uur voldoende.  Een drietal weken na de sessie wordt een online opvolgmomentje voorzien. 

 Tarieven: 

  • €175 eerste opstelling (2uur + pnline opvolgmomentje)
  • €110 vervolgopstellingen (anderhalf uur)
  • €25 opvolgmomentje online 

 Datum:  

We plannen een datum in overleg. 

Neem gerust contact via de contactpagina, mail of bel me op de gsm en laat een berichtje na.

Je kan je voorkeuren (voormiddag – namiddag – avond) gerust vermelden.