Bij een opstelling 'vreemd gedrag bij kinderen' werken we met een vraag omtrent het vreemd gedrag dat het kind vertoont: liegen, er niet bij horen, woedeaanvallen, angsten,  buikpijn, ....  We stellen het probleem op en ook het kind dat met het probleem worstelt. Daarna gaan we kijken als het kind iets voor iemand uit het systeem draagt (vb. een opa waar ruzie mee is) of als er een probleem is met de ordening binnen het gezin of de familie (vb. op de plek van een gestorven broertje, boven de ouders om te zorgen voor ...). Ik ben als coach soms representant voor wat er opgesteld wordt en op die manier worden dynamieken  en plekken zichtbaar. Wanneer alles en iedereen een plek krijgt en de dynamieken gezond worden kan er rust komen bij het kind en kan het zo maar zijn dat het probleem verdwijnt of zich in mindere mate manifesteert. Er komt rust, een veilig gevoel en vooral meer aandacht. En als er meer aandacht is wordt er meer opgenomen. 

We maken gebruik van vloerankers, poppetjes, voorwerpen, kristallen of andere materialen die aansluiten bij jouw interesseveld. 

Thema's: pesten, woede, angst, psychosomatische klachten, ...

Ook online kan een individuele sessie waardevol zijn. 

Deze opstellingen worden ook regelmatig ingepland met kleine groepjes en dus met echte representanten. Kijk hiervoor naar de opstellingen in kleine groepjes.

Tijd:

We voorzien voor een eerste opstelling steeds anderhalf à twee uur. Voor vervolgopstellingen is anderhalf uur voldoende. Een drietal weken na de sessie wordt een online opvolgmomentje voorzien.

 Tarieven: 

  • €175 eerste opstelling (2uur + online vervolgmomentje)
  • €110 vervolgopstellingen (anderhalf uur)
  • €25 opvolgmomentje online 

Datum:  

We plannen een datum in overleg. 

Neem gerust contact via de contactpagina, mail of bel me op de gsm en laat een berichtje na.

Je kan je voorkeuren (voormiddag – namiddag – avond) gerust vermelden.